Naše činnosti

Virtualizace

 Cloud computing a virtualizace.


Cloud computing… hmm to zní moderně a odborně.  Všichni o tom mluví a švagr se vytahuje, že u nich v podniku už to nasadili. CO TO ALE JE???

Cloud je v překladu mrak...., ale co to má společného s počítači....? Nebudu Vás unavovat odborným elaborátem, takových je plný internet. Pro zájemce o odbornější popis služeb jsou informace zde. Ale jak to laicky vysvětlit? Dlouho jsem přemýšlel a nakonec mě to napadlo. Pomohou nám případové studie ze života :-)

Nicméně trocha teorie je přeci jenom nutná.
Představte si super výkonný počítač (server), který si běží, ale většinu svého života se strašně nudí. Dnes jsou počítače tak výkonné, že málokteré aplikace je dokážou při bezchybném běhu vytížit alespoň na 50 procent výkonu.  A proto se několik lidí zamyslelo a řeklo si, proč by na takovém serveru měl běžet pouze 1 Windows nebo 1 Linux apod.? Vždyť není technicky složité, aby běželo více Windowsů, Linuxů atd. na jednom fyzickém serveru. A vymysleli tzv. virtualizaci. Každý Windows nebo Linux běží na takovém serveru ve své vlastní bublině, takovém mráčku. Odtud tedy cloud. Tyto mráčky se mezi sebou nemohou ovlivňovat a ani si nemůžou lézt navzájem do zelí. Pouze se dělí o jeden server a jeho výkon.

A co licence?
Softwarové společnosti se ve velké většině připadů  naštěstí již adaptovaly na prostřdí Clod computingu a virtualizace. Je možné si od nás pronajmout pouze fyzické servery a mít licence vlastní, pokud to licenční podmínky umožňují. Typické jsou OEM licence, které není možné použít na jiném stroji, než se kterým byly zakoupeny.

Nebo je možné si potřebné licence pronajmout od nás v rámci programu SPLA. Jedná se o možnost pronájmu licencí produktů společnosti Microsoft za měsíční poplatek.  Výhodou je, že se platí měsíčně za aktuálně používaný počet licencí. Tedy je možné „růst“ nebo i „hubnout“ podle potřeby v měsíčních cyklech. Dále jsou použity vždy nejnovější verze SW.

Tak a teď dost teorie a zde jsou slibované případové studie:

Případ první:
Tesař, který dělá opravdu pěkné střechy, ale počítače ho moc nezajímají, se nicméně časem musel naučit vystavovat faktury a psát cenové nabídky. Používá i elektronickou poštu. Ke konci každého měsíce vytiskne všechny faktury, dá je do krabice spolu se všemi doklady a jede přes celé město, aby krabici odevzdal svojí účetní. O počítač se mu nikdo nestará, děti na něm hrají hry a on kvůli obavám kdy počítač „klekne“ nemůže spát.

Pro takového klienta zřídíme jednoduchý mráček. Do něj bude mít přístup přes internet. Po kliknutí na ikonu a zadání jména a hesla, se mu otevře pracovní plocha podobná té v počítači. Zde bude mít možnost vytvářet a pracovat s dokumenty v programu OpenOffice nebo vyřizovat e-maily. Může také vystavovat a zadávat faktury do svého účetního softwaru, tisknout dokumenty na domácí tiskárně, atd.  Dále sem můžeme zřídit vzdálený přístup např. jeho účetní. Ta bude moci řešit účetnictví on-line, tedy cokoli provede náš tesař, ona ihned uvidí. Eliminují se také jeho časté cesty s krabicí ke své účetní.  Potřebné licence si od nás pronajme za měsíční poplatek. V případě růstu firmy je možné systém v budoucnu rozšiřovat o přístupy pro další zaměstnance Celý systém včetně dokumentů, pošty a účetních dat je denně zálohován s historií min 3 dny zpět.

 

Případ druhý:
Menší obchodní firma, která vyrostla a daří se jí. Dospěla k závěru, že jí brzdí chaotické IT a  stojí před rozhodnutím koupit si vlastní server, zajistit pro něj odborný servis a v neposlední řadě platit za el. energii potřebnou pro jeho běh a chlazení. Tato firma by také ráda začala využívat nějaký CRM nástroj na správu historie stávajících zákazníků ale i obchodních příležitostí.


Pro takového klienta zřídíme vlastní mráček s potřebným počtem vzdálených přístupů. Bude moci využívat služby hostovaného Exchange serveru s plně funkčním kalendářem a úkoly, včetně možnosti jejich sdílení.  Dále mu nainstalujeme do obláčku CRM systém dle jeho vlastního výběru, licence si může pořídit sám a být vlastníkem systému, nebo si je může od nás pronajmout a platit je v měsíčních cyklech. Zaměstnanci získají on-line přistup odkudkoli a kdykoli budou potřebovat.  K připojení jim stačí jakýkoli počítač a přístup k internetu. Mráček může dle potřeby růst, ale i se zmenšovat a to opět už v měsíčních cyklech.

 

Případ třetí
Středně velká výrobní společnost s několika servery a dvěma pobočkami.  Právě se víceméně zbavila závislosti na své zahraniční matce a nasazuje nový IS. Zároveň jsou servery za horizontem doporučené životnosti a jejich chybovost značně narůstá. Svůj poštovní server již v mráčku umístěn má.

Pro tohoto klienta jsme navrhli umístění nového IS v mráčku a propojení se sítí společnosti tzv.VPN tunelem (tady by možná bylo vhodné ještě vysvětlit, laicky, co to ten VPN tunel je). Dále byl do mráčku umístěn tzv. terminál server pro umožnění práce „odkudkoli“. Ve druhém kroku  je instalován další server do mráčku a na něj je přenesen zbytek dat.  Na data je možné přistupovat z počítačů pomocí VPN nebo na terminál serveru.
Zákazník se vyhnul zejména vysoké jednorázové investici do vlastní nové infrastruktury. Implementaci se, díky řešení pomocí „mráčku“, podařilo výrazně urychlit.  Testovací a produkční prostředí bylo k dispozici v řádu hodin. Vzhledem k tomu, že mráčky jsou realizovány v prostředí HA (vysoké dostupnosti) je dosaženo takové bezpečnosti provozu, jaké by na vlastních serverech nebylo možno dosáhnout.