Naše činnosti

Představení společnosti

Podrobněji o ITT

Firma ITTechnik byla založena 1.1.2005 jako právní nástupce sdružení správců počítačových sítí firem ITTechnik a ITTechnik - MB, které vyvíjely činnost od roku 1995. Od počátku přinášíme našim zákazníkům služby na vysoké technické a odborné úrovni. Původně jsme se věnovali hlavně stavbě a opravám počítačů a serverů s následnou správou pro domácnosti a menší společnosti. Rychlý rozvoj v oblasti IT nás motivuje k neustálému učení se, zdokonalování, rozšiřování znalostí a objevování nových trendů a postupů napříč širokou škálou těchto produktů a služeb. V současnosti naši technici už nejsou jen opraváři hardwaru, ale svými znalostmi a zkušenostmi dokáží zajistit plynulý chod Vašeho IT. Zároveň jsou Vašimi konzultanty v plánování investic do rozvoje a optimálního využití IT a prostředků do něj vkládaných.